ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το λογιστικό γραφείο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, στελεχωμένη από καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη που ακολουθούν εντατικά τον παλμό των εξελίξεων που σχετίζονται με το φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας. Συνεργαζόμαστε στενά με φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με σκοπό να τους προσφέρουμε πλήρη και έγκυρη κάλυψη σε φορολογικά θέματα πάσης φύσεως.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο λογιστικό γραφείο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι οι εξής:

Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

 • Οργάνωση Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονική Λογιστική Επίβλεψη
 • Εργατικά - Ασφαλιστικά – Μισθοδοσίας
 • Τηρήσεις Βιβλίων
 • Δηλώσεις - Φ.Π.Α.
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Επιδοτήσεις - Χρηματοδοτήσεις
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Μελέτη - Προτάσεις για Μείωση Κόστους

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

 • Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος
 • Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας
 • Εξειδικευμένες Συμβουλές επί Φορολογικών Θεμάτων
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες