ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΡΟΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το λογιστικό γραφείο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, στη Ρόδο, απαρτίζεται από λογιστές πλήρως καταρτισμένους σε κάθε λογιστικό, φοροτεχνικό, εργατικό και ασφαλιστικό θέμα.

Η πολύχρονη εμπειρία και το πλήρως οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, του λογιστικού γραφείου ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, εγγυάται την πλήρη κάλυψη ενός ευρέως φάσματος λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Συγκεκριμένα, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που σχετίζονται με λογιστικές, φορολογικές, εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Παράλληλα, παρέχει έγκαιρη και έγκυρη συμβουλευτική κάλυψη σε διάφορους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη μηχανογραφική και λειτουργική οργάνωση τους.

Στελεχώνεται από μια ομάδα έμπειρων λογιστών που παρακολουθούν σε τακτική βάση επιμορφωτικά σεμινάρια και δρουν με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, με στόχο να συμβαδίζουν με τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις κάθε πελάτη.
 
Εμπιστευτείτε το λογιστικό γραφείο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που βρίσκεται στη Ρόδο, για οποιοδήποτε φορολογικό ή λογιστικό θέμα σας απασχολεί.

Οι Στόχοι Μας

  • Η ορθή οικονομική διαχείριση των λογιστικών και φοροτεχνικών υποχρεώσεων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών
  • Η σωστή πληροφόρηση των πελατών μας για τις οικονομικές εξελίξεις
  • Η εξειδικευμένη παροχή συμβουλών για θέματα λογιστικού, φοροτεχνικού περιεχομένου
  • Η επίτευξη τόσο της εμπιστοσύνης όσο και της εχεμυθείας του πελάτη μας
  • Οι ασυναγώνιστα οικονομικές τιμές