ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες οικονομικής ανάπτυξης εταιρειών & επιχειρήσεων

  • Το λογιστικό γραφείο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ - ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προσφέρει υψηλού επιπέδου συμβουλευτική κάλυψη σε επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε νομικής μορφής – μεγέθους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • Απευθυνόμαστε σε επιχειρηματίες που θέλουν να δώσουν μια νέα πνοή στην επιχείρησή τους ή να ξεκινήσουν μια νέα, με βασική προϋπόθεση να έχουν ένα όραμα γι’ αυτήν.

  • Έχοντας στη διάθεσή μας σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, επαγγελματικά προγράμματα και αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και του Internet, προσφέρουμε στους πελάτες μας αποδοτικές, υπεύθυνες, αξιόπιστες υπηρεσίες, και, πρωτίστως, ολοκληρωμένες λύσεις.

  • Το προσωπικό μας παρακολουθεί και ενημερώνεται αδιάκοπα, σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση στο ισχύον φορολογικό σύστημα, γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο για την άσκηση της δραστηριότητάς μας.

  • Μέλημά μας είναι να μάθουμε και να κατανοήσουμε το όραμα, τους στόχους, καθώς και τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές πτυχές της επιχείρησής σας, ώστε να σας δώσουμε τη βέλτιστη λύση για κάθε επιχειρηματικό, επενδυτικό και φορολογικό σας ζήτημα.

Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στη διάθεσή σας!

Απευθυνθείτε στο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ – ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, στη Ρόδο, και
αναθέστε το επιχειρηματικό σας μέλλον στους ειδικούς.