ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαχείριση Λογιστικών Υποθέσεων & Υποστήριξη Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

Το λογιστικό γραφείο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ – ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής, προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, καλύπτοντας αποτελεσματικά και εγγυημένα όλες τις φορολογικές και λογιστικές ανάγκες σας.

Ερχόμενοι στο γραφείο μας, στην Ανάληψη της Ρόδου, θα συναντήσετε μια ομάδα στελεχωμένη από καταξιωμένους και έμπειρους λογιστές και φοροτεχνικούς, οι οποίοι ακολουθούν εντατικά τον παλμό των εξελίξεων σχετικά με το φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας.

Συνεργαζόμαστε στενά με φυσικά – νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με σκοπό να τους προσφέρουμε πλήρη και έγκυρη κάλυψη, με παροχές που αφορούν φορολογικά θέματα πάσης φύσεως.

Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Επίκεντρό μας, ο άνθρωπος.

Ξεπερνάμε μαζί τα εμπόδια & βρίσκουμε τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε λογιστικό –
φορολογικό ζήτημα που σας ταλαιπωρεί.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ – ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, στη Ρόδο.